.:: یـــازْدَهُ یـــازْدَهْ دَقِـیــقِهْ ::. سلام امیررضا صافحیان هستم متولد فروردین ماه 1377 در نیشابور. و مشغول به خواندن علوم کامپیوتر در شهید بهشتی تهران به همراه ' رفیق شماره ۱۱۱۱ ' که این وبلاگ را می نویسیم . بنده را نام خویشتن نبود هر چه ما را لقب دهند آنیم ! "حضرت سخن-سعدی-" ------------------------ آنچـہ بر ما مے گذرد را در این وبگاه ببینید... .:.:راستے صفحـہ هاے قبل رو هم چڪ ڪنیــــــــــد :.:. ------------------------ در گوشہ ای از تخت،مچالـہ تنهایـے و اشعار معـــاصـر نیمــــا و فــروغ و بهــبهــانے هی گریہ بہ حالِ حالِ حاضِر ! #صافحیان ------------------------- صرفا برای احتیاط : استفادہ از اشعار و ترانـہ ها تنها باذكر منبع و اجازہ ے مولف آزاد است! ------------------------ http://www.safehian.ir 2018-06-20T03:04:45+01:00 text/html 2018-06-11T21:44:14+01:00 www.safehian.ir امیررضا صافحیان می گریزم http://www.safehian.ir/post/616 <font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp;</font><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp;نمی دانم دل تنگی همانی ست که همیشه دارمش ؟ یا دیگر چیزی ست که در من مرده و&nbsp;یا مردانده شده ...</font></div><div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">کمتر روزی ست که دلم برای چیزی تنگ نشود ! مثلا وطنم نیشابور ، و یا یکی از دوستانم و یا پدر و مادر و دوست دختر و و و ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">به هر حال بهانه برای دل تنگی زیاد است&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp;اما چیزی که هست آن است که من آن را دل تنگی نمی نامم!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اگر شما به "آب" بگویید " لتاظهت" نام آن تغییر نمی کند و مفهومش برای شما نیز تغییر نمی کند.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">پس فکر میکنم که من تنها از اسم دل تنگی می گریزم ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اما چرا ؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">بابت هر واقعه دلیلی هست ! همان رابطه و بحث علت و معلولی که تماممان در دوران تحصیل حتا مجبور به آموختن آن بودیم.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">چرا باید از این که از چیزی می گریزیم گریزان باشیم ؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp;هر انسانی در طول زندگیش از مواردی گریزان بوده ، حال یا آن را رها کرده و دیگر برایش اهمیتی ندارد و یا همچنان می گریزد</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">امان از این انسان که هر لحظه اش را به گونه ای زندگی می کند ...&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><hr></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp;بشنوید می گریزم را از مرضیه ...</font></div><div><br></div></div><audio controls="">&nbsp; <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">&nbsp; <source src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/414/1241324/PostMusix/Migorizam.mp3" type="audio/mpeg">Your browser does not support the audio element.</audio> text/html 2018-06-02T13:13:23+01:00 www.safehian.ir امیررضا صافحیان V http://www.safehian.ir/post/429 <font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">من معمولا پس از دیدن فیلم ها بسیار تحت تاثیر قرار می گیرم !</font><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">اطمینان دارم که " V for vendetta " استحقاق آن را داشت که برایش بایستم و اشک بریزم</font></div><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">و در پیروزی شان در انتهای فیلم سهیم باشم!</font></div><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">با رتبه IMDB هشت نقطه دو از ده، ذره ای از زیبایی این داستان را نمی توان ستود !</font></div><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">که باید یک نمره از نهایت نمره بیشتر را به آن منسوب کرد.</font></div><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">شاید برای منی که حال وی را درک می کنم اینقدر این فیلم ستودنی بود</font></div><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">ولی بعید می دانم انسانی باشد که حال او را ستایش نکند.</font></div><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">دلم می خواهد می توانستم این احساس را هر لحظه در خود نگاه دارم ...</font></div><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">دلم می خواهد هر روزم را با انقلابی شروع کنم و با هدفی آنقدر آگاهانه که مرگ هم مرا مانعی نباشد</font></div><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">دلم برای کلماتی از قبیل " امید " و " ایمان " تنگ شده ...</font></div><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">کلماتی که مردم و کشورم هر روز بیشتر از روز قبل محتاج به آنند&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">بودن این کلمات در کنار " اتحاد " هر اشتباهی را جبران می کند&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">اگر شروعی برایش قائل باشیم !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">به یقین در&nbsp; تمام مان&nbsp; یک V نهفته است ... که در انتظار شنیده شدن نشسته&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید آنقدر نشسته که رمقی برای ایستادنش نیست ... پایی برای حرکت و مشتی برای اعتراضش !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><hr><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">پیاپی نوشت :&nbsp;<span style="color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify;">باز راهی بزن ای دوست که آهی بزنم ... ( سایه )</span></font></div> text/html 2018-05-24T18:46:55+01:00 www.safehian.ir امیررضا صافحیان منچهگویمکهغریباستدلمدروطنم! http://www.safehian.ir/post/427 <div id="15271876275175953"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/J5WyE?data[rnddiv]=15271876275175953&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-05-13T18:50:05+01:00 www.safehian.ir رفیق شماره ی ۱۱۱۱ 173 یا برای مخاطبینم که خاص ترین اند ! http://www.safehian.ir/post/426 <font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"> زمان کوتاهی ست که از طرف عزیزانم دعوت شده ام به نوشتن .گویا معتقد بوده اند شاید عقایدم یا چیزهایی که خودم آن ها را ذهن نوشته یا طغیان روحی می نامم جالب و یا گاهی راه گشا برای کسانی باشد.</font><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">همیشه در زندگی ام اندیشیده ام که آیا هرگز حاضر هستم جایم را با دیگری عوض کنم؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و همیشه و همیشه و همیشه جوابی جز "خیر!" نداشته ام.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید همین یک مهم نشان از خوشبختی ام دارد که این روزها یا حداقل گاهی آن را فراموش میکنم،همین موهبت که فکر میکنم ، مینویسم ، دوستانی دارم که تشویقم می کنند و از همه مهم تر مخاطبینی که مرا میخوانند.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">کمتر پیش امده که مستقیما برای کسی بنویسم.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اما این بار طغیان دیگری در باب صحبت با عزیزانم رخ داد.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">این که بدانید متنی که می جوشد یا شعری که زاده می شود،خود خالق اند.این نوشته است که با جوشش خود نویسنده می افریند و شعر است که با زایش خود شاعر می سازد و شاعر و نویسنده همگی وسیله ای بیش نیستند شاید کمی متفاوت از دیگران از جهت پیشینه ی ادبی یا مطالعاتی یا تجربیات و ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">این بار در پی نظرات که با دقت و علاقه میخوانم شان متنی به ذهن امد بدین خاطر که دوست داشتم اکنون که هدفی والاتر از ستایش عزیزی دارم ، بگویم که همیشه در زندگی نزدیکانم همیشه رفیق هایم بوده اند.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و این رفاقت و همدلی ورای فاصله و یا نسبت خونی است. به فرض اگر چه دایی عزیزم که برایم همیشه نماد کتاب و خواندن و نوشتن و اندیشیدن بوده ، اول با نسبت خونی مرتبط ایم ولی در قلبم همیشه او را رفیقی دانسته ام که انسان همواره به دنبال رفیق شفیق است.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اگر امروز که در جوار رفیقِ جانم برای شما عزیزانم می نویسم ،همواره او را پیش از هر چیزی در قلبم، رفیق می دارم.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید این ها را بدان جهت نوشتم،که بگویم اگر مخاطبی در پس متن ها و نوشته هاست،هدف او نیست بلکه هدف ابتدا بیان آن چیزی است که باید،بیان احساسات ، نگرش ها و تفکرات انسانی در پس پرده ی وجود معشوقی.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید اکنون ، میوه ی ذهنم رسیده تر باشد از گذشته ای که نوشتن سخت می نمود و قطعا در این بلوغ نقد های عزیزان ،از موثر ترین ِِ پرورش ها است.</font></div><div style="text-align: left;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">با احترام.</font></div> text/html 2018-05-11T07:13:16+01:00 www.safehian.ir امیررضا صافحیان کهکشان یخ http://www.safehian.ir/post/425 <div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp;اینترنت که قطع شد و من از کار و زندگی افتادم</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">دنبال این بودم که با چه اینترنتی کار کنم و در نهایت به این رسیدم که برم سراغ گوشی قدیمیم</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">یعنی Galaxy Ace سفیدم که اول دبیرستان خریدمش واون مودم کنم و اینا داستانا ....</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">یه روز برفی بود و من فرداش امتحان دین و زندگی داشتم</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">درسی که اون سال&nbsp; ازش متنفرم بودم اما سال های بعدی عاشقش شدم</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و خب قضیه از این قراره که درس تغییری نکرد ! دیدگاه استاد به اون درس -&nbsp;که تو سال های بعدی پیش اومد -&nbsp;برام زیبا بود!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">الان نمیخوام در مورد این درس بگم</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;اما اون روز برفی ... مامانم که تهران داشت درس میخوند</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">گفت دیر تر می رسه خونه و من نمیتونستم اون روز گوشیم بخرم!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">خیلی خیلی خیلی منتظر بودم که شب بشه و برم بخرمش،&nbsp; که با این اتفاق رو به رو شدم!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">ذات انتظار چیز بدی نیست اما اگه با این اتفاقات غیر منتظره رو به روت کنه خیلی میتونه سخت باشه.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اون روز با تمام سختیاش گذروندم و فردا که میخواستم برم گوشیم بخرم بازم برف اومد ... برف اومد ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اونقدری که زمینا سفید شد و خب من روم نمیشد به مامانم که تازه رسیده بگم بریم گوشی بخریم</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اما پر رو تر ازین حرفا شدم ... گفتم و تو هوای سرد رفتیم که گوشی بخرم</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">هوا طوری برفی بود که نمی تونستیم ماشینمون دربیاریم و با اتوبوس مسیر رو رفتیم!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">وقتی رسیدیم و من موبایل خریدم خیلی ذوق داشتم و این احساس در من بود که چه تکنولوژی عجیب غریبی به زندگی من وارد شده!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">گوشی اندرویدی !!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و خب هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی کارم با تکنولوژی ها باشه ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">من اون زمان عاشق مکانیک بودم اما عشقی کور شاید ... شاید مث تمام عشق و عاشقی های دبیرستان&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">به هر حال الان این امیررضا دیگه از اون امیررضا بزرگ تره و خب حق داره که اینطوری نقدش کنه!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اما اون گوشی سفید رنگ امروز برام یه خاطره س ... از یه دوران توی زندگیم !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید بتونم اون دوران با همین گوشیم اسم بذارم ... دوران "<b> کهکشان&nbsp; یخ&nbsp;</b>"&nbsp; !&nbsp;</font></div><div><hr><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; و اخوان را می شنویم که برایمان زمستان می خواند ... فصلی که دربهار و پاییز و تابستانمان نیز ریشه</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;دوانیده ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><audio controls="">&nbsp; <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">&nbsp; <source src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/414/1241324/PostMusix/Zemestan.mp3" type="audio/mpeg">Your browser does not support the audio element.</audio> text/html 2018-05-07T05:21:33+01:00 www.safehian.ir امیررضا صافحیان مینی بوس http://www.safehian.ir/post/424 <div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; داشتم از پنجره بیرون نیگا میکردم</font><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">یکی از مینی بوس سبزو سفید سفیدا دیدم که صدا تر ترشون مشخص میکرد که ،&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">ماشین اومددددد بچه هااااااا</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اومدددددد</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">ازونا که سریع من و امیرحسین تصمیم میگرفتیم بریم اون صندلی وسطه ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">که هی دعا میکردیم کسی جامون نگیره .</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">خب بقیه هم برا خودشون صندلی انتخاب میکردن!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">همه منتظر بودیم برا رفتن به اردو !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">همینطور که داشتم نیگا می کردم باز یادم افتاد الان میخوام رو کدوم صندلی بشینم ؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اصن تو این دنیا ؟ تو این کشور ؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">به من و دوستم صندلی میرسه که بشینم ؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">بخدا ازون به بعد هر صندلی که میخواستم بشینم می دیدم جای من نیس</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">من حتما یه جا برا نشستن دارم دیگه ؟ [ با خودش ]</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">آخه اونجا وقتی دعوا می شد ناظممون میومد میگفت جا برای همه هست&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اما الان هیچ کس این نمیگه</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">فقط میگن درست میشه ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">خب کی درست میشه ؟؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اصن وقتی درست شه من هنوز میلی به نشستن دارم ؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">ولی خب ! درست میشه دیگه ... میگذره ! - البته شاید به قیمت عمر یه آدم -</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">[ لیوان چایش را روی بالکن خالی می کند ]</font></div> text/html 2018-05-06T19:45:20+01:00 www.safehian.ir رفیق شماره ی ۱۱۱۱ 170 http://www.safehian.ir/post/423 <div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div> <font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; آدمی هر قدر تقلا کند که تنها باشد و در گوشه ی ساکت انزواش پناه بگیرد،باز انگار یک نیاز هایی در روح اوست که در معاشرت براورده می شود.</font><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">معاشرت و گفت و شنید با کسی که همچو اوست و می فهمد که او دیوانه است وقتی که نیست...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و می فهمد که شاید او یک چند تخته ای از او بیشتر دارد و می داند که نباید او را به سخره بگیرد و می داند که حرف هاش بیهوده نیست .</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">گاهی آدمی نیازمند شنیدن است ،چه تاییدی بر حرف هاش باشد یا نقدی بر ان ها...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">نیازمند حرف های خانواده اندر حکایت حمایت ها و سرافکندگی و امید ها و دلگرمی ها.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید تنها نیازمند آغوشی برای رهایی از خستگی ها و روز مرگی ها.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید نیازمند همراهی گرمی ،قهوه ی تلخی،طنزی، شاید...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">نیازمند این که بداند سختی روزگار تا بداند قدر روز های خوبش را و بیاموزد که همیشه راحتی و سختی دو روی یک سکه اند و اگر یکی نباشد دیگری بی معنی است.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید گاهی ادمی نیازمند ان است که دل را به دریا بزند،پا را به راه.برود و برود و برود تا هر جا که مقصد بود،شاید حتی خود رفتن،مقصد باشد،آموختن باشد،تجربه باشد یا حتی زندگی باشد.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">یادم است که مادر بزرگم همیشه میگفت: سفر کن که حتی آب زلال هم وقتی راکد باشد مرداب می شود.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">هنوز هم خوشحال ترینم که در دو راهی رفتن یا ماندن، سفر را برگزیدم با تمام خطرات و غیر منتظره هاش...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">که آن سفر بهترینِ سفر هام بود ...</font></div> text/html 2018-05-06T17:22:49+01:00 www.safehian.ir امیررضا صافحیان شط رنج http://www.safehian.ir/post/422 <div><font size="4"><font face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></font></div> <font size="4"><font face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp; اجرای "<b>&nbsp;</b></font><font face="georgia, times new roman, times, serif"><b>شطِّ رنج</b></font><font face="georgia, times new roman, times, serif"><b>&nbsp;</b>" را برایتان می گذارم که لذتش را با شما شریک شوم ...</font></font><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">این اجرا در ۱۳۹۷/۲/۱۳ در تالار حافظ اجرا شد و من لحظه به لحظه اش را لذت بردم !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">با حجم&nbsp; ۴۵ مگابایت می توانید دانلود کنید فایل صوتی این تئاتر - کنسرت را&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">ولی یادتان نرود اگر دوباره به روی صحنه رفت ، - هیچ جوره -&nbsp; اجرای بی نظیرش را از دست ندهید :</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><div style=""><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><label style="">نویسنده</label>:&nbsp;احسان افشاری</font></div><div style=""><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><label style="">کارگردان</label>:&nbsp;علی ساسانی نژاد، حامد شفیع خواه</font></div><div style=""><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><label style="">بازیگران</label>:&nbsp;سارا رسول زاده، حامد شفیع خواه</font></div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">اثرى از</label><span style="text-align: justify;">: علی قمصری</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">خوانندگان</label><span style="text-align: justify;">: هاله سیفى زاده، بهادر صحت، حسین پیر حیاتی، مارال قمی</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">نوازندگان&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">‎تار و دیوان</label><span style="text-align: justify;">: علی قمصری&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">‎تمبک</label><span style="text-align: justify;">: کامران منتظری&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">‎عود</label><span style="text-align: justify;">: امیر فرهنگ اسکندری&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">‎کوبه ای</label><span style="text-align: justify;">: عسل ملک زاده</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">‎کمانچه</label><span style="text-align: justify;">: اشکان مرادی&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">‎التو</label><span style="text-align: justify;">: پریسا پیرزاده&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">‎هورن</label><span style="text-align: justify;">: فرشادشیخی، نرگس تقی پور&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">‎طراح صحنه و نور</label><span style="text-align: justify;">: علی ساسانی نژاد</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">مجری طرح و مدیر تولید</label><span style="text-align: justify;">: لیلا جعفری</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">مدیر اجرایی</label><span style="text-align: justify;">: مینا عبدی</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">دستیار کارگردان و برنامه ریز</label><span style="text-align: justify;">: ‌ نکیسا ربیعی</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">گریم</label><span style="text-align: justify;">: لیدا رشیدی&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">مدیر روابط عمومی و مدیر صحنه</label><span style="text-align: justify;">: علیرضا علیخانی</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">مشاور رسانه ای</label><span style="text-align: justify;">: سارا حدادی (you studio )&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">تبلیغات مجازی</label><span style="text-align: justify;">: ایلیا شمس (تئاتر بازها)&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">گرافیست</label><span style="text-align: justify;">: رضا افشاری&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">عکاس</label><span style="text-align: justify;">: سمیه سامانی</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">کارگردان تیزر</label><span style="text-align: justify;">: محمدرضا مهربانى</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">ساخت تیزر</label><span style="text-align: justify;">: رضا افشارى</span><br style="text-align: justify;"><label style="text-align: justify;">انیماتور</label><span style="text-align: justify;">: گلناز گودرزى</span></font><br style="font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify; "></div><div><span style="font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: justify; "><br></span></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><a href="http://s8.picofile.com/file/8325609884/Shat_Ranj.m4a.html" target="_blank" title="Shat'ranj Down"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/414/1241324/PostPix/shatranj.jpg" alt="shat'ranj"></a></font></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><a href="http://s8.picofile.com/file/8325609884/Shat_Ranj.m4a.html" target="_blank" title="Shat'ranj Down"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">DOWNLOAD</font></a></div> text/html 2018-05-05T14:58:19+01:00 www.safehian.ir امیررضا صافحیان بقا! http://www.safehian.ir/post/421 <div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><h2 style="margin: 3px auto; padding: 0px; box-sizing: border-box; "><span style="font-weight: normal;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><font color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">&nbsp; " الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم "&nbsp;&nbsp;</font>(شیخ مفید، الامالی، ص 310، الناشر: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة&nbsp; قم.)</font></span></h2></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4" color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><hr></font></div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp;من زیاد اهل نوشتنم ، مخصوصا زمانی که سخن نتوانم !</font><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">البته من زیاد اهل صحبت هم هستم ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">گویا در این میان تنها کمتر اندیشیدن را برگزیده ام&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">نمیدانم چرا این روز هایم را با بغضی مدامم</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">گاهی یک دوست تو را به خودت می برد و به یادت می آورد خودت را!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">دوستی که در مقابلش جز حقیقتِ تو نمی ایستد و جز آنچه که هستی نمی نشیند</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">چند روزِ گذشته را با چنین دوستی گذراندم و پی بردم منی را که پس از عید ،‌سبز نیست ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">روزگار هر چقدر دردناک تر ! تو را قدرتی می طلبد بیشتر ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">۱- حال و روز کشورم خوب نیست و من که مدام اخبار را پیگیر بودم را به تیرگی می کشاند</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">۲- منِ بیست ساله را چه آینده ای انتظار می کشد و من چه آینده ای را به انتظار نشسته ام ؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">۳- درس و کار و تفریحم به حد مکفی نیست و آرامشی برایم ارمغان نیاورده که جز این هدفیش نیست!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">۴- بهانه ها برای حال بد آنقدری هست که حال خوبم را ثبات نتوانم !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">با این دلایل و بهانه ها حال بدم را توجیه کردم ... و بدان پی بردم&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">بهتر شدنش طالب زمان است و اراده ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">که در پی آنم!</font></div></div><div></div> text/html 2018-04-20T17:20:51+01:00 www.safehian.ir رفیق شماره ی ۱۱۱۱ 167 http://www.safehian.ir/post/419 <div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div> <font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; شاید یک چیزی باشد برای عصر های جمعه.</font><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">همیشه میگوید عصر های جمعه بد حال ترینند و غمین ترین حال و هوا ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید هیچ وقت پیش از این متوجه نشده بودم که به خاطر زمان است که دلگیرم چون اگر صبح بیدار شوی و اشتباها تقویم شنبه را نشان دهد ایا عصرش باز هم غمین می شوی؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">یا می گفت هر وقت به یک مکان خاص بروم غمگین می شوی...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">نمی دانم درست میگفت یا نه ولی نمی توانستم بپذیرم که یک مکان یا زمان خاص ادم را غمین کند.</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">البته که بهار مرا همیشه یاد اوری از خاطرات و حالات نه چندان دلچسب و غریب است،ولی شاید اگر اولین بار در زمستان بعضی اتفاقات می افتاد شاید بهار چنین حسی نداشتم!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">گاهی احساس میکنم تنها هستم . می دانم که تنها هستیم همه مان...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">در بن وجودمان تنهاییم و شاید گاهی زمانی محبت موجی تنهایی مان را بلرزاند...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">گویی زندگانی صبوحی باشد در هر صبح گاه تا فراموش کنیم...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید ورژن آخر شب مان ورژن sober مان باشد که می خوابانیمش تا مبادا یادمان بیاید که ماجرا چه بود...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">مدتی می گذرد که ساکت شده ام</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید خنثی شده ام نسبت به خیلی چیز ها...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">مثل سنگی خاکستری ،نه سرد و نه گرم...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید روز به روز کودکی دارد دور تر می شود و شاید روح انسان همان کودکی است و وقتی ان قدر دور شد که باید ،دست جسم را رها می کند و آزاد،می پرد...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">مثل جاناتان،که به سرعت مطلق رسید...</font></div> text/html 2018-04-19T18:15:32+01:00 www.safehian.ir امیررضا صافحیان مردان http://www.safehian.ir/post/418 <div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; ولی به هر حال یک روز می فهمی که یک مرد برای خانوده اش چقدر ارزش قائل است !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و آن روز دلت می خواهد پدرت را بغل کنی ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اما چرا این فاصله ی مردانه همیشه هست ؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">چرا مرد ها زن نیستند و زن ها مرد ؟</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">امروز صبح پدرم بیدار شد و برای ناهارم چیزی درست کرد و برایم بسته بندی نیز کرد</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">حتا ترشی مورد علاقه ام را هم گذاشت!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">وقتی می خوردم بغضم گرفت ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">می دانم که این را نمی خوانی پدر دوست داشتنی من</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اما برایت می نویسم :&nbsp; که هر مردی برای خانواده اش می ایستد !&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;- مردانه -&nbsp; می ایستد ...</font></div> text/html 2018-04-17T16:22:16+01:00 www.safehian.ir امیررضا صافحیان لال http://www.safehian.ir/post/417 <div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp; آدم چشم که باز می کند می بیند !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اتفاقا من همیشه از دیدن خوشحال نیستم ! با این که دیدن را دوست دارم اما همیشه ی خدا دیدن را دلم نمیخواسته</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">زین روی عینکی بودن را موهبتی می پندارم&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اولین بار دبیرستان بودم که خبری را شنیدم که هیچ گاه دلم شنیدنش را نمی خواست ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">رازی بود که درون سینه نفس هایم را تنگ تر می کرد ... امروز هم می کند ، اما دلیل برای تنگی نفس در تهرانِ لعنتی بیش از دیگر جاهاست ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و این اتفاقِ وحشتناک&nbsp; - شنیدن راز - را پایانی نبود ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp;اعتماد چیزی ست که هنوز شیوه ی درست مواجهه با آن را نیاموخته ام ،‌</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اما این را می دانم که بدون آن نمی توان زندگی کرد و همینطور با آن .</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">باید آدم را ها دید و حس کرد ... و سنجید !&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">از این که بشونم " از اولم می دونستم نمیشه بهت اعتماد کرد ! "</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">تنفری دارم که هرگز پس از شنیدنش از زبان کسی ، منِ سابقم را نخواهد دید !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">من در زندگی سعی کرده ام - آنقدری که می توانم - راز های دیگران را نگه دارم</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و امید داشتم که دیگران نیز با من همانگونه رفتار کنند&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;نمیدانم چرا بر سر قبری گریه می کنیم که مرده ای در آن نیست ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">روزگار تیره را سپید نمیبینم&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">ولی سیاهی چشم را می زند و پایانش سپیدی ست&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">به امید سپیدی نشستن به معنی نادیدن سیاهی نیست</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و من چقدر این گزاره ها را زندگی می کنم ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">هر روز که باید کارتن خواب های گوشه کنار تجریش را ببینم ،</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و هر شب که باید سیگاری را تحمل کنم که بر لبان پیر تاکسی رانی می سوزد ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و می سوزاند تمام افکاری را که از صبح به آن ها فکر می کند و فکر می کند و فکر می کند !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">دلم پایانی بر این چرخه می خواهد ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">دلم باران می خواهد !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">باران !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">[ در این قسمت صحنه تاریک می شود و موسیقی پخش می شود ... ]</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><br></div> <audio controls="">&nbsp; <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">&nbsp; <source src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/414/1241324/PostMusix/Lullaby.mp3" type="audio/mpeg">Your browser does not support the audio element.</audio> text/html 2018-04-15T18:55:39+01:00 www.safehian.ir رفیق شماره ی ۱۱۱۱ 164 http://www.safehian.ir/post/415 <div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; گاهی در زندگی درد هایی هست که روح را در انزوا مثل خوره ذره به ذره می خورد.</font></div><div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید گاهی لازم است ،شاید روحی که هنوز استقامت پیدا نکرده و سنگ نشده باید ازموده شود...</font></div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">شاید انسانی که هنوز از زندگانیش متعجب می شود وقتش رسیده که دیگر نترسد و نهراسد و حتی به استقبال درد برود ...</font></div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">ولی چطور می توان فراموش کرد آن لحظه هایی را که به تنهایی هرگز از این تنهایی جان سالم به در نمی برد و صبر داشت رشته به رشته طناب می بافت تا شالی همیشگی بر گردنش بیاندازد...</font></div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">ولی در شب های تار عاقبت ستاره ای درخشید و ماه کامل شد و روبروی هم ایستادند...</font></div></div> text/html 2018-04-14T17:51:45+01:00 www.safehian.ir امیررضا صافحیان شروع http://www.safehian.ir/post/414 <div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اینجا که زندگی میکنم شب ها حال و هوای جالبی دارد</font><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">دلم برای دنیا تنگ می شود !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">دنیا به اندازه یک 'لپ تاپ' و یک 'دفترچه'&nbsp; کوچک می شود و شروع میکنم به نوشتن!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">نمیدانم غیر از تعدادی از دوستانم دیگر چه کسانی حاضر به خواندن آنچه در این وبلاگ می نویسم هستند</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اما من مینویسم هرچه از ذهنم می گذرد و دلم می خواهد ثبت شدنش را</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="white-space:pre"> </span>مثل همین باد خنکی که می وزد</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="white-space:pre"> </span>و یا شاخه ی عقاقیا که کنده ام و به دیوار اتاقم چسبانده ام</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">روزها هرچه سخت تر بگذرند شب ها را راحت تر سپری میکنی&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">این را مدت مدیدی ست که زندگی کرده ام</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">حداقل بابت پنجشنبه و جمعه ها این اطمینان را دارم که راحت ترین شب هاست برایم</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">این روزها هدف هایی در سر دارم که برای رسیدن ، تلاشی بسیار بسیار بیشتر نیاز دارم&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و منی را می بیند که هنوز تلاش مذکور را نکرده ام!</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">" باید شروع کنم ... "</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">این جمله را حتما شما هم رو به رو شده اید&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">اما باید شروع کنم !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">بدون جمله ای که آغازی برای شروع باشد</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">و بدون انتظار فردایی برای شروع&nbsp; ...&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2018-04-11T07:32:11+01:00 www.safehian.ir امیررضا صافحیان ‌‌Bleu http://www.safehian.ir/post/413 <div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp; موزیک در حین خواندن پیشنهاد می شود .</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><hr><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">زمان زیادی نمی گذرد که یافتمت ،</font><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">آن زمانی که کافی بود نگاهی - بیشتر - به دور و بر بیندازم&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">یافتنت را آبی تر از سبز بودن می پندارم ... رها تر از رهاییم !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">یافتنت چونان روحی بود برای جسم درختی کهنه که هم صحبت گنجشک هاست ...</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">روحی که بدان استحکام ریشه بخشید برای روز هایی سرشار از خشکسالی&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">روز هایی که شاید قطره آبی نیز برای نوشیدن یافت نشود !&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">حضورت مانا باد روحِ آبی تر از سبز بودنم :))</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">ای منِ من !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">توضیح نوشت :‌ زین پس منِ دیگری با نام&nbsp; " رفیق ۱۱۱۱ "&nbsp; این وبلاگ را با من شریک می شود !</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">در نوشتن ... در خواندن نظرات و تمام آنچه برای من بود&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">حال آن که نظرات خصوصی سابق همچنان خصوصی ست .</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">موزیک نوشت : این موزیک از فیلم سه گانه ی کیشلوفسکی ، فیلم آبی انتخاب شده ( Trios Couleurs Bleu )</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;و موسیقی این فیلم توسط&nbsp;&nbsp;<span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zbigniew Preisner ساخته شده است .</span></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></font></div><hr><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;بشنویدش :&nbsp;</span></font></div><div></div></div><audio controls="">&nbsp; <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">&nbsp; <source src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/414/1241324/PostMusix/Bleu.mp3" type="audio/mpeg">Your browser does not support the audio element.</audio>