مترسک

تاریخ:جمعه 29 خرداد 1394-09:15 ق.ظ

  

    مترسک ها راست می ایستند و راست ایستاده می میرند ...


  از کنار مزارع گـندم

   یک قطار آمد و عبوری کرد

   توی غمگینی مسافر ها

   یک مترسک بهانه گیری کرد


   چشم روی قطار می دوزد

   چشم هایی که وارث دردند

   زخم هایی درون چوبش که...

   زخم هایی که مال یک مردند


   با کلاهی همیشه مخفی بود

   آن دو چشم عمیق و بیدارش

   ناگهان بوی دود را فهمید

   دود می کرد قلب بیمارش


   مزرعه توی دست هایش بود

   آتشی را به جانشان انداخت

   گندمی که برای بودن بود

   شعله ای در میانشان انداخت


   شعله ای که همیشه می سوزد

   مثل سیگارِ توی تنهایی

   شعله ای که همیشه می سوزد

   باز سیگار...باز تنهایی..!


   در میان صدای یک حلزون

   شعله ای از سکوت روشن بود

   توی آرامشِ  سیاهِ شب

   آتشی رو به روت،روشن بود


   توی تنهایی مسافر ها

   یک مترسک دوباره تنها شد

   با عبور قطار بعدی هم

   در دل مادرش زمین جا شد ..!

                                             "صافحیان"


  پس از یک ماه امتحان - آن هم نهایی - خروج از این دهکده ی تاریخی باستانی آب و هوایم را خوب کرد و دیدن تئاتر - نسبتن خوب - "دست نیافتنی ها" هم خوب ترم کرد و ساعت ها نشستن میان کتاب های شعری که دوست داریمشان هم خوب تر تر !

       شادمانگیتان برقرار !
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

startup weekend

تاریخ:یکشنبه 6 اردیبهشت 1394-01:31 ب.ظ

   میان درس و روزمرگی ها تجربه ی استارت آپ با تیمی پر انرژی محشر بود ..!

                                                     ↓   

startup

   

     پ.ن : اول شدیم ☺ 


    و اما شعر :

          تمام روز به خواب هایم می پرم

                                   و شب ها بیدار نمی مانم

                        که گوسفند ها روی خواب هایم بپرند !

      تمام روز به خوابت می آیم

     اما

         واقعن

                 به خوابت

                                  می آیــم ..؟

                                                           "صافحیان"


   گوشه ای را نشسته ای شاید

   سرنوشت تو را رقم بزنند

   من به تو بیش از این وفادارم

   استکان هایمان به هم بزنند

 

   ما دو نسل پر از صدا بودیم

   توی فریادمان خدا هم بود

   مرگ بر این و آن نمی دادیم

   توی فریادمان خدا کم بود

 

   غرق در یک دموکراسیِ بزرگ

   وسط جبهه ی سیاسی ها

   ما فقط عاشق خدا بودیم

   بین دعوای شیخ و  قاضی ها

 

   شاخه های نبات در فنجان

   جای اسپرسو را کمی گم کرد

   عشق رویید بین ما دو نفر

   شاخه های نبات گندم کرد

 

   باز هم یک گناه تکراری

   وسط عشق ما خودش را کشت

   شاخه های نبات لرزیدند

   باز هم رقص مرگ بر... با مشت!

   .

   .

   .

   گوشه ای را گرفته ای شاید

   گوشه گیری تو را عوض بکند

   با سکوتی که بین ما آمد

   شاخه های نبات رز بکند ..!

                                                                         "صافحیان"
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مرد سفالی

تاریخ:جمعه 22 اسفند 1393-01:00 ب.ظ

    بس که بد می گذرد زندگی اهل جهان  /  مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنند!

                                                                                                                "صائب تبریزی"


    سلام  قبل از سال جدید با دو شعر به روزم و منتظر نظراتتون:

 

   هی گـــریه مــــی کنم، بر خـنــده هـــــای تو

    درمـــانــده مـــی شــوم ، درمـــانده هـای تو

   حسـی کـه مبهم است ، مردی پر از غـم است

   پــایــان مـــاجراسـت،"بدجــور ســردم است*"

   هــی شــــال می شــدی بـــر روی گـــردنـــم

   آغـــــــوشِ بـــــــازِ تـــو ســنـگـــیــنیِ تــنــم

   هــــی جـیــــــغ مــی شــدی از ترس و دلهره

   هـــی نعـــــره مــی شــدم،لعنــت به بــــودنـم

   هـــی اشــــک مــی چکیـــــد از دفـترِ سپــیـد

   مــن زار مــــی زنـــم مـــن واقــعــن زنـــــم!

   هی ضـــربـه مــی زنـد بر روی گـــردنـــــم

   هــــــی درد مـــــــی کــنــد رد نـبـــودنـــــم

   ردی کـه رفتـــه اسـت ردی که - باز- نیست

   این زخـــم بستـه بــود زخمی کـه  بـاز نیست

   هی زخـــم خــورده ام ... هـــی درد مـی کشم

   هــــی ســرد می شوم ... هــی شعله می کشم

   هــــی دود مــی شوم در جـــای خــــالـی ات

   سیــــگـار مــــی کشـــد،مـــردِ ســفـــالـی ات

   سـیـــگــار مــــی کشــم پـشـــتِ نــگـــاه تـــو

   هـــی "تـــیـر" می کشــم در "قـلـب" خالی ات...

                                                                     "صافحیان"


* از خواب می پرم،خوابی که درهم است/آغوش تو کجاست؟!بدجور سردم است (سید مهدی موسوی)

 


  "گرفــتـه اسـت دلــم"* مثــل بیــد می لـــرزم

   و بـرف،رویِ"ســـکوتی سفیــد" می لـــرزم

    صدایِ خسـته یِ تــاری ضـعیف تر مـی شد

   ددف ددف دد دف دف ردیف " تــر" مـی شد

   صـــدای مبـهم "دف" تـوی قـلب غــمـگیـــنم

   و بغضِ"دفـــتـرِ" شعری که خشک می بیــنم

  عجیــب " تــر" شــده ایـن پلک های لعنتی ام

  عجیب تر شـــده ایــن شعـر های خط خطی ام

  عجـیـب مـــی شــود ایــن زنــدگی ولــی شـاید

   تمــــــــام زنـدگی ام مـــــرگ بــوده و بـــاید...

 

    یـا زندگیــمو عـوض کنـم


                           یا تا آخر عمــــر بین " تیر " و " بهمن " معلــق بمونـم و

                                                                                                   درد بــکشم ...

 

   و درد مـــی کشـــد ایـــن مـــرد مرده را تــــه!

   و درد مـــی کشم...ایـــن مــرد مـرده آیـا؟! اَه...

   دوبـــاره بــویِ لجــن تـــویِ مـــرد مـی ریـزد

   از آسمــان خــودِ "من" تـــوی مـــرد می ریزد

   از آســـمان همـــه ی ابـر هــا عـبــوریــــــدنـد

   دوباره بـــرف شــد و ابـــر هـــا نخــنــدیــدنــد

   دوبــاره بـــرف شــده و مثـــل بیـــد مــی لـرزم

   هنــــوز درد مـــی کشم امــا سپـیــد مــی لرزم!

   دوبـــاره آخــــر شــعـرم "سـکـــوت" کــم دارم

   مـیــان مـــانـــدن و رفـتـن"هــبـــوط" کـم دارم...

                                                                   "صافحیان" 

* گرفته است دلم ؟!یا گرفته است دلت؟!/چقدر تلخ شده روز های ما عسلم... (سید مهدی موسوی)


    ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور...

 سالی نیکو داشته باشید ...
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مرگ پایانِ خوبِ بازی بود . . .

تاریخ:چهارشنبه 15 بهمن 1393-10:17 ب.ظ

  

   - ... تو هیچ وقت عاشق بوده ای، ستار؟!

   ستار به لبخندی دوستانه در چشمان و گونه های جوان بیگ محمد نگریست و گفت:

   - عاشق زیاد دیده ام!

   بس ساده و یکرویه، بیگ محمد پرسید:

   - راه و طریقش چه جور است عشق؟

   ستار به جواب گفت:

   - من که نرفته ام برادر!

   - آن ها که رفته اند چی؟ آن ها چی می گویند؟

   ستار گفت:

   - آن ها که به آخر رفته اند، وانگشته اند تا چیزی بتوانند بگویند!

      ...                                                                                  (محمود دولت آبادی، کلیدر)


   "زندگی شوخیِ غم انگیزی ست!"

   مثـــل سبزی میـــان دنــدان اسـت

   - نام قـــاتـل؟![صـدای زنـدان بـان]

   حــسِّ ســبزی میـــانِ دنـدان است

 

   شــایـد ایــن حکــم آخر شرع است

   بــا طــنابی کــه روی میـــز افتــاد

   حــسِّ مـــردن دوبــاره جـاری شد

   مـردِ قــاتـل به چیز...چیز...افتــاد

 

   قـــاتـلی کــه همیــشه مقتـول است

   قـــاتـلی خـســته از قضـــاوت هـا

   قـــاتـلی که دو بــار جان داده ست

   تــوی زنـــدان...میــــان عـادت ها

 

   چهره اش بوی خودکشـی می داد

   شــاید از حـکمِ خویش راضی بود

   از هــمـــــــان روزِ اولِ خلقـــت،

   فعـــل هــایش همیشه مــاضی بود

   .

   .

   .

   جسمِ سـردی به روی خاک افتــاد

   مـــرگ پایــانِ خــوبِ بازی بــود

   "زندگی شوخیِ غم انگیزی ست!"

   جمــله ای تــوی ذهـن قاضی بود . . .

                                                                      "صافحیان"


   در پشتِ نقابِ عشق پنهان شــده ای

   بازیــچه برایِ فالِ فنجـــان شــده ای

   این قهوه ی تلخ آخرش شیرین اسـت

   در قهوه ی تلخِ من نمـــایــان شده ای

                                                                      "صافحیان"


   پ. ن: به قول حامد عسگری عزیز یک سینه حرف هست! ولی نقطه چین بس است . . .

   و هیج وقت فراموش نکنیم واقعیت همیشه با حقیقت یکی نیست!

  پ.ن دو: شاید دیر تر به روز شدم  

  
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رباعی های اربعه

تاریخ:چهارشنبه 24 دی 1393-06:12 ب.ظ

     من به بزرگواری و بخشایش خدا امیدوار بودم اما از این نصیحتگران حرفه ای که خود را برای خدا لوس می کنند و خیال می کنند از مقربان درگاه الهی هستند می ترسم!

                                                                                         (هبوط در کویر، دکتر شریعتی) 


    ابتدا با رباعی های اربعه در خدمتتون هستم...چهار رباعیِ این هفته سروده شده که در این پست تقدیمتون میشه :

 

   تا سال جدید و درد - گاهی- کــهنه

   سنگینیِ یک سکـــوت،آهی کــهنه

   تنها به هـــوایِ ماهیِ قرمزِ عیـــد

   افتاده درونِ تنگ...مـــاهی،کــهنه

                       ***

   با آمـدنش جهـــان پــُــر از امـا شــد

   آدم که نه!بهـتر که هـمان حــوا شــد

   آن روز دو آیـیــنه مــوازی...مبـهـم

   آغــوش گـشـودند و جهانی وا شــد!

                       ***

   با گوشه ی چشمی و نگاهی،گـــاهـی

   لـبـخــندِ ملیح و قــــاه قـــاهی،گـــاهـی

   بــا پـنــبه بریــدند ســـرِ عـــاشــق را

   "لا حَولَ"مگر قــوتِ آهـــی،گـــاهـی

                       ***

   مـــاهیده به برکه ای سیـــاه ِ شـب را

   نــــالیده تمـــامِ غصــه هـا و تـب را

   امشب به درونِ خود رسیـده شــاعر

   بـرّیـــده گـلـــویِ شعـرِ لامذهــب را

                                                                 "صافحیان"

mah


   و این هم چارپاره ای:

   در گـــوشــه ای از تخت مـچاله

   تـنهـــایی و اشـعـــار معــــاصـر

   نیــــما و فـــروغ و بـهـبـهـانـی

   با گــریه به حالِ "حال حاضر"

 

   پنــهــــان شده پشت حجــم غــم هــاش

   تــنهــــا به امیــــد مــرگ زنــده ســت

   پـــیـچــیــده میـــــان دود و سـیــــگــار

   با "مالبورو"،"کنت"و"برگ" زنده ست

 

   با گـــفـتـنِ "اَه" فـضـا عــوض شــد

   افـتــــاد بــه روی مـیــز، سـیــــگـار

   شــایــد پــس از ایـــن دوباره لبخـند

   بــر روی لـبــش و نیـــز سیــگـــار...

 

   - تنـهــــا بــگـذارد ایـــن جوان را

   مـــثـــل هـــمـه ی عــــــالـم و آدم

   تنــهــا بــگــذاردش کــه - شـــاید -

   دوری بــکنــد از ایـــن هـمــه غـم

 

   شــــاید که دوبـــاره زنـــدگـی کــرد

   شـــاید بـــه ســــکوتِ منـطقی مــرد

   شـــــاید بــه حـقـیـقـتی رسـیـــــد  و

   با بــغـــض و درد فـلســـفی مـــرد

 

   حالا که به روی تخـت،خواب است

   امشــب نظرش کمی عـــوض شـــد

   یـــک شعــــرِ جدیــد گفت و این بار

   حـــالِ پـکــرش کمــی عـــوض شـد...

                                                                 "صافحیان"
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تبعیدی

تاریخ:چهارشنبه 10 دی 1393-01:23 ب.ظ

   "آزادیِ فردی داشتن،یعنی این که در زندگی کدام قفس را برگزینیم!"

                                                                                           برتراند راسل   شــاید امـــروز غــــزل بــارِ دگر تبعیـــد است

   شـــــاعرِ چشــمِ تو تا قبـلِ سحــر تبعیـــد است

   شـعر خــواندن به هوایِ تو در این شهرِ کثیـف

   شاعری مرده کـه در"تـیـترِ خبـر" تبعیـــد است

   دور از کاغذ و خودکار و سکوت و سیــگار...

   از درونـَش به سفر... بــاز سفـــر! تبعیـــد است

   "دردِ یـــــک پنجــره را پنجــره ها می فهمند*"

   طفلــــکی او به پـسِ این همــه در تبعیـــد است

   بــاید این شــــعر خودش عقل و شعورش بکشد

   که همیـــن شاعــرِ تنهــــا و پَکـَـــر تبعیـــد است...

                                                                         "صافحیان"

     *کاظم بهمنی


 

   تـا گــریه درون مـــرد جریــان دارد

   کــی غصـــه ای از نبــودنِ نان دارد؟

   وقتـی به تو مومن شده دیگر بی شک

   انـسـان گرســـنه دیـــن و ایـمـان دارد..!

                                                               "صافحیان"
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

زن مرگی

تاریخ:چهارشنبه 3 دی 1393-08:18 ب.ظ

    «درد اینجاست که درد را نمی‌شود به هیچکس حالی کرد»

                                                                     (محمود دولت آبادی،کلیدر)

                                                     ******

   «از درد سخن گفتن و از درد شنیدن

                                         با مردم بی درد ندانی که چه دردی ست...»  

 

                                                                         (مهرداد اوستا)


 

   شــــایـد او تـــرس از بیـــــان دارد            

   غــصـه هــایی که اسـتخــوان دارد!

   غصـــه هـــا-ارث هـــای اجـدادی-

   اشـــک هـــایش به موقـــع شـــادی

   تــــوی این شهـــر بی صـدا مدفون

   بعــدِ تنهـــایـــی و تــــو و صــابون

   گـــــریه تا خنــــده ای بلنــد و مدید

   "َنَحْنُ أَقْرَبُ "به تو ز"حَبْلِ ْوَرِیدِ"

   "َنَحْنُ أَقْرَبُ "به تــــو از این آقـــا

    بــــوق یک تاکســـی و بعـد شما...

                    ***

   درد یـک شهر پشت روسری ات

   مثـل توهیــــن به لحــن آذری ات

   شــــده یـک بغــض در گلو پنهان

   مثـــل راز تـــو و عمـــو پنـــهان

   مثل هر شب به روی هرتـختی...

   مثــل شـــک پــدر به او پنهـــان

   شـــاید ایــن نــاله هــای طولانی

   بــــرده دستـــی میــان مـو پنهان

   یــا در آغـــاز این شـب پرخـون

   طعـم یـک حجــم در گلــو پنهان

   "َنَحْنُ أَقْرَبُ"به هر که غیراز تو

   "و قســـم به" تــو در پتو پنهان...

                                                    "صافحیان"

sogand

 

  حاشیه : دردی دیگر...از مرگ مرتضا احمدی بسیار متاثر شدم!این مرد رو خیلی دوست داشتم!حیف...


   باز هم رباعی:

   با یــــک غـزل و قصیـده شــــاعر شــــده ای

   ایـن درد، به جان خریــده شــــاعر شــــده ای

   پـــایـــانِ هــمیـن ربـــاعی ات مــادر گـفــت:

   "ای دخـتـــرِ ورپریــده شــــاعر شــده ای؟؟"

                                                                         "صافحیان"
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بانو!

تاریخ:پنجشنبه 27 آذر 1393-12:21 ب.ظ

  
   اَلدَّهرُ یَومانِ : یَومٌ لَكَ وَ یَومٌ عَلَیكَ فَإذا كانَ لَكَ فَلا تَبطَر وَ إذا كانَ عَلَیكَ فَاصطَبِر ؛

   دنیا دو روز است : روزى به سود تو و روزى به زیان تو . هرگاه به سود تو بود ، سركشى نكن و وقتى به زیان تو بود، شكیبایى پیشه كن .

   (امام علی،غرر الحكم و درر الكلم، حدیث1917)
 
   با این که بسیار کم منابع مذهبی اسلامی میخونم اما پس از دو سال متوجه این نظر امام علی شدم!و فهمیدم که از این کامل تر هم نمی شد!خودش یک شعر بی نظیره...
 
   


   چشــــم در چـشم تو نـگــاه شـدن

   بعـــد در فـــکـر تــو تـبــاه شـدن

   تــــرس از خســـتگی و آه شـدن

   مثـــلِ ســوزن درون کـــاه شـدن


             شــــــعـر بـاید فقـط همین باشــد

             غصـه با شــاعرش عجیـن باشــد

  

   مثلِ یک مــرد راســت مـــردن را

   یــکــه از ارث ســـهـم بـــردن را

   تــوی حــمـام لیــــز خـــوردن را

   فــکــر در مــوردِ همــیـن زن را 
 

             بــــایـد امــشـب به دار بـــزنـم

             پنــجه رویِ ســه تـــار بـــزنـم

 

   چشم هـایت بــرام،معمـولی است

   کار هـایت- تمــام-،معمولی است

   بـاز این فکرِ خــام،معمولی است

   قرص... دیـازپام...معمولی است


             شـاید این شعر آخرین حرف است

             دودِ سیگار...[همزمان برف است]

                                                                            "صافحیان"


   و این رباعی هم تقدیم شما...
 
   با دسـت پر از دعــایـتان کـاری نیــست
  
   با گـریه و هــای هایتان کـــاری نیــست
 
   کـی گفـته کـه در چــادر مشــکی بــانو
 
   لبــخـند و نگـــاه هــایتان کـــاری نیست؟
 
                                                                "صافحیان"


hegel
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گریه ی آخر

تاریخ:چهارشنبه 19 آذر 1393-08:54 ب.ظ

   در انتـظار های خـودت غـــوطه ور شـــده ای

   شـــاعر به عشـــق همـــان یـک نفر شــــده ای

   مـــی گویــدت تــــو را فقـط بــرای خــودت...

   می خواهـد و گمان می کنی که خــر شــده ای

                               ***

   حتـــا خــودت هـــم خســـته از افکـار تکراری

   "می بینمت"..."می خواهمت"...رفتار تکراری

   هــرروز مـــی خــواهد برایـــت خـــاص باشد

  تــغیـــیــر و تـغیــیـــرات با تــــکرار تــکراری

                               ***

   چـــــــــک می کنی با یـاد او ایمیــــل هایت را

   غم گـــریه ها در شعر و مـــرگ میل هایت را

   در تــو به پـــایـان مــی رساند گــریه ی آخـــر

  عــکس خـودت را در کنـارش - خنده ی آخــــر-...

                                                                      "صافحیان"


   واین رباعی طنز:

   این شـــــهر برایمان کـذایی شـــده است

   خوبی و بـدی حکم قضـایی شـــده است

   در این هــمه ســـازمان وابســته به هـم

   الگـــوی همه علـــی دایــی شـــده است

                                                                     "صافحیان"
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

هجده تیر و غم

تاریخ:چهارشنبه 5 آذر 1393-04:26 ب.ظ

  - آیا قول می دهید در غم و شادی شریک هم باشید؟

  - شادی لطفن!

  "نمیدونم ماداگاسکار بود یا یه انیمیشن دیگه..."


   رفتــی و چه حرف ها که در آوردند

   بعد از تو فقط دو چشـــمِ تــر آوردند

   غــم ها من و مادرت به سـر آوردیم

   در "هِجــده تیـــری" که خبر آوردند...

                                                             "صافحیان"

   پ.ن:(هجده تیر:حمله به کوی دانشگاه تهران)


   و اما این غزل ...

   غـــم درون شعــــر هـــایت گرچه نامیـزان شده

   که تــــمام حـــرف هــــایت بی گمـان نالان شده

   چشـــم هــای آبـــی ات دنبال خطــی مــی کنــد

   کـــــه به دور از تو میان ســـطر ها پنهـان شده

   خستـــــگی هـــایت...تمام درد هــای کهنه ات...

   علــــت افســـردگی تا مـــرگ یک انســـان شده

   در تو تکـــراری ترین تکرار ها هم جـالب است

    مثل چرخیــــدن درون شـــــهر واتیــــکـان شده

   هردو در تنهــــایی خود هم که تنهــــا نیـــستیـــم

   من و غم هـــایم... تو و اشـــکی که ناریزان شده

   تا همیـــشه فکر می کردم که تنـــها من  و غـم...

   حــــال می بــیــنـم بــدون تو گمـــان ایمــان شده

                                                                                     "صافحیان"
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :20
  • ...  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • ...  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic