موزیک در حین خواندن پیشنهاد می شود .زمان زیادی نمی گذرد که یافتمت ،
آن زمانی که کافی بود نگاهی - بیشتر - به دور و بر بیندازم 
یافتنت را آبی تر از سبز بودن می پندارم ... رها تر از رهاییم !
یافتنت چونان روحی بود برای جسم درختی کهنه که هم صحبت گنجشک هاست ...
روحی که بدان استحکام ریشه بخشید برای روز هایی سرشار از خشکسالی 
روز هایی که شاید قطره آبی نیز برای نوشیدن یافت نشود ! 
حضورت مانا باد روحِ آبی تر از سبز بودنم :))
ای منِ من !

توضیح نوشت :‌ زین پس منِ دیگری با نام  " رفیق ۱۱۱۱ "  این وبلاگ را با من شریک می شود !
در نوشتن ... در خواندن نظرات و تمام آنچه برای من بود 
حال آن که نظرات خصوصی سابق همچنان خصوصی ست .

موزیک نوشت : این موزیک از فیلم سه گانه ی کیشلوفسکی ، فیلم آبی انتخاب شده ( Trios Couleurs Bleu )
 و موسیقی این فیلم توسط  Zbigniew Preisner ساخته شده است .
 


 بشنویدش :