تبلیغات
.:: یـــازْدَهُ یـــازْدَهْ دَقِـیــقِهْ ::.

.:: یـــازْدَهُ یـــازْدَهْ دَقِـیــقِهْ ::.

------------------------///11:11\\\------------------------

سیاه بودیم !
تغییرمان دادند ...
تغییر نکردیم !
سبز شدیم ...
سبز ماندیم ...
سبز ماندیم ...
آنقدر سبز ماندیم
که به آسمان رسیدیم ...
که آبی شدیم !!

حال تنها منِ سـبـــــز آبـــــــــــی مانده ام ! • یه حرفایی به من() 
 • او کیست ؟


  کسی که کیفیتی برای خدا قائل شد یگانگی او را انکار کرده و آن کس که همانندی برای او قرارداد به حقیقت خدا نرسیده است. کسی که خدا را به چیزی تشبیه کرد به مقصد نرسید. آن کس که به او اشاره کند یا در وهم آورد، خدا را بی نیاز ندانسته است. هرچه که ذاتش شناخته شده باشد آفریده است و آنچه در هستی به دیگری متکی باشد دارای آفریننده است. سازنده ای غیر محتاج به ابزار، اندازه گیرنده ای بی نیاز از فکر و اندیشه و بی نیاز از یاری دیگران است. با زمانها همراه نبوده و از ابزار و وسائل کمک نگرفته است. هستی او برتر از زمان و وجود او برنیستی مقدم است و از ازلیت او را آغازی نیست. 
   ( حضرت امیر ، نهج ابلاغه)     مگر می شود از حضرت امیر خواند و متعجب نشد ! مگر از محمد می شود ؟ از سجاد ؟ از حسین ؟
  از ابتدا اینان برای من ائمه و شخصیت هایی بوده اند بس والا و فرا زمینی !
  این در کنار جلوه ی خوبی که داشت ، مرا از ایشان دور نگاه می داشت ...
  اما روزگاری ست که خدایم را نزدیک تر یافته ام و در همین روزگار فرستادگانش را نیز چون دیگر انسان ها
  البته با تمایزاتی که الآن مجال پرداختن به آن ندارم
  چقدر متفکرانه خدا را توصیف کرده است علی !
  چقدر همانی توصیف کرده که می توان چشید ...
  زیباست برایم زندگی در کنار چنین خدایی
  اما کاش این را بتوانم در زندگی ، زندگی کنم 
  و وقتی کودکی سر چهار راه شیشه ماشینم را تمیز کرد 
  با نداشتن پولم نقد به دروغ او را از خود نرانم .
  روزگاری ست که مرز میان خوبی و بدی را نمی توانم روشن ببینم
  میان ظالم و مظلوم ... 
  همه چیز به هم نزدیک اند و من خودم را نیز در این میان درست نمی شناسم !
  اما تنها راهی که دنبال میکنم " حال خووووب " است که می دانم به فطرت نزدیک است ، 
  که می دانم شاید تنها چراغ است این روز ها ...
  شما چقدر با فطرت خود صحبت داشته اید ؟  • یه حرفایی به من() 
 • امید


      با این که خیلی خیلی دورم از فوتبال و اصلا از ورزش !
  که البته چیز خوبی هم نیست ...
  بازی امشب ایران-پرتغال برایم بسیار تا بسیار زیبا بود و دیدنی ....
  این تساوی شیرین !
  بسیار امید بخش در این روز ها که امیدی نیست به هیچ 
  به زندگی
  به روزگار و تغییرات 
  و به هیچ امید داریم ....
  اما همچنان آن خطرناکی که ما را به ادامه مجبور می کند همین " امید " است 
  که خوب یا بد در ما هست ...
  دردا و دردا ... • یه حرفایی به من() 
 • می گریزم

     

     نمی دانم دل تنگی همانی ست که همیشه دارمش ؟ یا دیگر چیزی ست که در من مرده و یا مردانده شده ...
  کمتر روزی ست که دلم برای چیزی تنگ نشود ! مثلا وطنم نیشابور ، و یا یکی از دوستانم و یا پدر و مادر و دوست دختر و و و ...
  به هر حال بهانه برای دل تنگی زیاد است 
     اما چیزی که هست آن است که من آن را دل تنگی نمی نامم!
  اگر شما به "آب" بگویید " لتاظهت" نام آن تغییر نمی کند و مفهومش برای شما نیز تغییر نمی کند.
  پس فکر میکنم که من تنها از اسم دل تنگی می گریزم ...
  اما چرا ؟
  بابت هر واقعه دلیلی هست ! همان رابطه و بحث علت و معلولی که تماممان در دوران تحصیل حتا مجبور به آموختن آن بودیم.
  چرا باید از این که از چیزی می گریزیم گریزان باشیم ؟
     هر انسانی در طول زندگیش از مواردی گریزان بوده ، حال یا آن را رها کرده و دیگر برایش اهمیتی ندارد و یا همچنان می گریزد
  امان از این انسان که هر لحظه اش را به گونه ای زندگی می کند ...      بشنوید می گریزم را از مرضیه ... • یه حرفایی به من() 
 • V

  من معمولا پس از دیدن فیلم ها بسیار تحت تاثیر قرار می گیرم !

  اطمینان دارم که " V for vendetta " استحقاق آن را داشت که برایش بایستم و اشک بریزم
  و در پیروزی شان در انتهای فیلم سهیم باشم!
  با رتبه IMDB هشت نقطه دو از ده، ذره ای از زیبایی این داستان را نمی توان ستود !
  که باید یک نمره از نهایت نمره بیشتر را به آن منسوب کرد.
  شاید برای منی که حال وی را درک می کنم اینقدر این فیلم ستودنی بود
  ولی بعید می دانم انسانی باشد که حال او را ستایش نکند.
  دلم می خواهد می توانستم این احساس را هر لحظه در خود نگاه دارم ...
  دلم می خواهد هر روزم را با انقلابی شروع کنم و با هدفی آنقدر آگاهانه که مرگ هم مرا مانعی نباشد
  دلم برای کلماتی از قبیل " امید " و " ایمان " تنگ شده ...
  کلماتی که مردم و کشورم هر روز بیشتر از روز قبل محتاج به آنند 
  بودن این کلمات در کنار " اتحاد " هر اشتباهی را جبران می کند 
  اگر شروعی برایش قائل باشیم !
  به یقین در  تمام مان  یک V نهفته است ... که در انتظار شنیده شدن نشسته 
  شاید آنقدر نشسته که رمقی برای ایستادنش نیست ... پایی برای حرکت و مشتی برای اعتراضش !


  پیاپی نوشت : باز راهی بزن ای دوست که آهی بزنم ... ( سایه ) • یه حرفایی به من() 
 • منچهگویمکهغریباستدلمدروطنم! • یه حرفایی به من() 
 • 173 یا برای مخاطبینم که خاص ترین اند !

  زمان کوتاهی ست که از طرف عزیزانم دعوت شده ام به نوشتن .گویا معتقد بوده اند شاید عقایدم یا چیزهایی که خودم آن ها را ذهن نوشته یا طغیان روحی می نامم جالب و یا گاهی راه گشا برای کسانی باشد.

  همیشه در زندگی ام اندیشیده ام که آیا هرگز حاضر هستم جایم را با دیگری عوض کنم؟
  و همیشه و همیشه و همیشه جوابی جز "خیر!" نداشته ام.
  شاید همین یک مهم نشان از خوشبختی ام دارد که این روزها یا حداقل گاهی آن را فراموش میکنم،همین موهبت که فکر میکنم ، مینویسم ، دوستانی دارم که تشویقم می کنند و از همه مهم تر مخاطبینی که مرا میخوانند.
  کمتر پیش امده که مستقیما برای کسی بنویسم.
  اما این بار طغیان دیگری در باب صحبت با عزیزانم رخ داد.
  این که بدانید متنی که می جوشد یا شعری که زاده می شود،خود خالق اند.این نوشته است که با جوشش خود نویسنده می افریند و شعر است که با زایش خود شاعر می سازد و شاعر و نویسنده همگی وسیله ای بیش نیستند شاید کمی متفاوت از دیگران از جهت پیشینه ی ادبی یا مطالعاتی یا تجربیات و ...
  این بار در پی نظرات که با دقت و علاقه میخوانم شان متنی به ذهن امد بدین خاطر که دوست داشتم اکنون که هدفی والاتر از ستایش عزیزی دارم ، بگویم که همیشه در زندگی نزدیکانم همیشه رفیق هایم بوده اند.
  و این رفاقت و همدلی ورای فاصله و یا نسبت خونی است. به فرض اگر چه دایی عزیزم که برایم همیشه نماد کتاب و خواندن و نوشتن و اندیشیدن بوده ، اول با نسبت خونی مرتبط ایم ولی در قلبم همیشه او را رفیقی دانسته ام که انسان همواره به دنبال رفیق شفیق است.

  اگر امروز که در جوار رفیقِ جانم برای شما عزیزانم می نویسم ،همواره او را پیش از هر چیزی در قلبم، رفیق می دارم.
  شاید این ها را بدان جهت نوشتم،که بگویم اگر مخاطبی در پس متن ها و نوشته هاست،هدف او نیست بلکه هدف ابتدا بیان آن چیزی است که باید،بیان احساسات ، نگرش ها و تفکرات انسانی در پس پرده ی وجود معشوقی.

  شاید اکنون ، میوه ی ذهنم رسیده تر باشد از گذشته ای که نوشتن سخت می نمود و قطعا در این بلوغ نقد های عزیزان ،از موثر ترین ِِ پرورش ها است.
  با احترام. • یه حرفایی به من() 
 • کهکشان یخ


     اینترنت که قطع شد و من از کار و زندگی افتادم
  دنبال این بودم که با چه اینترنتی کار کنم و در نهایت به این رسیدم که برم سراغ گوشی قدیمیم
  یعنی Galaxy Ace سفیدم که اول دبیرستان خریدمش واون مودم کنم و اینا داستانا ....
  یه روز برفی بود و من فرداش امتحان دین و زندگی داشتم
  درسی که اون سال  ازش متنفرم بودم اما سال های بعدی عاشقش شدم
  و خب قضیه از این قراره که درس تغییری نکرد ! دیدگاه استاد به اون درس - که تو سال های بعدی پیش اومد - برام زیبا بود!
  الان نمیخوام در مورد این درس بگم
   اما اون روز برفی ... مامانم که تهران داشت درس میخوند
  گفت دیر تر می رسه خونه و من نمیتونستم اون روز گوشیم بخرم!
  خیلی خیلی خیلی منتظر بودم که شب بشه و برم بخرمش،  که با این اتفاق رو به رو شدم!
  ذات انتظار چیز بدی نیست اما اگه با این اتفاقات غیر منتظره رو به روت کنه خیلی میتونه سخت باشه.
  اون روز با تمام سختیاش گذروندم و فردا که میخواستم برم گوشیم بخرم بازم برف اومد ... برف اومد ...
  اونقدری که زمینا سفید شد و خب من روم نمیشد به مامانم که تازه رسیده بگم بریم گوشی بخریم
  اما پر رو تر ازین حرفا شدم ... گفتم و تو هوای سرد رفتیم که گوشی بخرم
  هوا طوری برفی بود که نمی تونستیم ماشینمون دربیاریم و با اتوبوس مسیر رو رفتیم!
  وقتی رسیدیم و من موبایل خریدم خیلی ذوق داشتم و این احساس در من بود که چه تکنولوژی عجیب غریبی به زندگی من وارد شده!
  گوشی اندرویدی !!
  و خب هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی کارم با تکنولوژی ها باشه ...
  من اون زمان عاشق مکانیک بودم اما عشقی کور شاید ... شاید مث تمام عشق و عاشقی های دبیرستان 
  به هر حال الان این امیررضا دیگه از اون امیررضا بزرگ تره و خب حق داره که اینطوری نقدش کنه!
  اما اون گوشی سفید رنگ امروز برام یه خاطره س ... از یه دوران توی زندگیم !
  شاید بتونم اون دوران با همین گوشیم اسم بذارم ... دوران " کهکشان  یخ "  ! 


    و اخوان را می شنویم که برایمان زمستان می خواند ... فصلی که دربهار و پاییز و تابستانمان نیز ریشه
   دوانیده ...

     • یه حرفایی به من() 
 • مینی بوس


    داشتم از پنجره بیرون نیگا میکردم
  یکی از مینی بوس سبزو سفید سفیدا دیدم که صدا تر ترشون مشخص میکرد که ، 
  ماشین اومددددد بچه هااااااا
  اومدددددد
  ازونا که سریع من و امیرحسین تصمیم میگرفتیم بریم اون صندلی وسطه ...
  که هی دعا میکردیم کسی جامون نگیره .
  خب بقیه هم برا خودشون صندلی انتخاب میکردن!
  همه منتظر بودیم برا رفتن به اردو !
  همینطور که داشتم نیگا می کردم باز یادم افتاد الان میخوام رو کدوم صندلی بشینم ؟
  اصن تو این دنیا ؟ تو این کشور ؟
  به من و دوستم صندلی میرسه که بشینم ؟
  بخدا ازون به بعد هر صندلی که میخواستم بشینم می دیدم جای من نیس
  من حتما یه جا برا نشستن دارم دیگه ؟ [ با خودش ]
  آخه اونجا وقتی دعوا می شد ناظممون میومد میگفت جا برای همه هست 
  اما الان هیچ کس این نمیگه
  فقط میگن درست میشه ...
  خب کی درست میشه ؟؟
  اصن وقتی درست شه من هنوز میلی به نشستن دارم ؟
  ولی خب ! درست میشه دیگه ... میگذره ! - البته شاید به قیمت عمر یه آدم -
  [ لیوان چایش را روی بالکن خالی می کند ] • یه حرفایی به من() 
 • 170


    آدمی هر قدر تقلا کند که تنها باشد و در گوشه ی ساکت انزواش پناه بگیرد،باز انگار یک نیاز هایی در روح اوست که در معاشرت براورده می شود.
  معاشرت و گفت و شنید با کسی که همچو اوست و می فهمد که او دیوانه است وقتی که نیست...
  و می فهمد که شاید او یک چند تخته ای از او بیشتر دارد و می داند که نباید او را به سخره بگیرد و می داند که حرف هاش بیهوده نیست .

  گاهی آدمی نیازمند شنیدن است ،چه تاییدی بر حرف هاش باشد یا نقدی بر ان ها...
  نیازمند حرف های خانواده اندر حکایت حمایت ها و سرافکندگی و امید ها و دلگرمی ها.
  شاید تنها نیازمند آغوشی برای رهایی از خستگی ها و روز مرگی ها.
  شاید نیازمند همراهی گرمی ،قهوه ی تلخی،طنزی، شاید...

  نیازمند این که بداند سختی روزگار تا بداند قدر روز های خوبش را و بیاموزد که همیشه راحتی و سختی دو روی یک سکه اند و اگر یکی نباشد دیگری بی معنی است.
  شاید گاهی ادمی نیازمند ان است که دل را به دریا بزند،پا را به راه.برود و برود و برود تا هر جا که مقصد بود،شاید حتی خود رفتن،مقصد باشد،آموختن باشد،تجربه باشد یا حتی زندگی باشد.
  یادم است که مادر بزرگم همیشه میگفت: سفر کن که حتی آب زلال هم وقتی راکد باشد مرداب می شود.
  هنوز هم خوشحال ترینم که در دو راهی رفتن یا ماندن، سفر را برگزیدم با تمام خطرات و غیر منتظره هاش...

  که آن سفر بهترینِ سفر هام بود ... • یه حرفایی به من() 
 • شط رنج


    اجرای " شطِّ رنج " را برایتان می گذارم که لذتش را با شما شریک شوم ...
  این اجرا در ۱۳۹۷/۲/۱۳ در تالار حافظ اجرا شد و من لحظه به لحظه اش را لذت بردم !
  با حجم  ۴۵ مگابایت می توانید دانلود کنید فایل صوتی این تئاتر - کنسرت را 
  ولی یادتان نرود اگر دوباره به روی صحنه رفت ، - هیچ جوره -  اجرای بی نظیرش را از دست ندهید :

  : احسان افشاری
  : علی ساسانی نژاد، حامد شفیع خواه
  : سارا رسول زاده، حامد شفیع خواه

  : علی قمصری
  : هاله سیفى زاده، بهادر صحت، حسین پیر حیاتی، مارال قمی
  نوازندگان 
  : علی قمصری 
  : کامران منتظری 
  : امیر فرهنگ اسکندری 
  : عسل ملک زاده
  : اشکان مرادی 
  : پریسا پیرزاده 
  : فرشادشیخی، نرگس تقی پور 
  : علی ساسانی نژاد
  : لیلا جعفری
  : مینا عبدی
  : ‌ نکیسا ربیعی
  : لیدا رشیدی 
  : علیرضا علیخانی
  : سارا حدادی (you studio ) 
  : ایلیا شمس (تئاتر بازها) 
  : رضا افشاری 
  : سمیه سامانی
  : محمدرضا مهربانى
  : رضا افشارى
  : گلناز گودرزى


  shat'ranj • یه حرفایی به من() 


  • هرکه را با خط سبزت سرسودا باشد
   پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد
  حافظ

  سلام
  امیررضا صافحیان هستم متولد فروردین ماه 1377 در نیشابور.
  و مشغول به خواندن علوم کامپیوتر در شهید بهشتی تهران

  که به همراه ' رفیق شماره ۱۱۱۱ ' این وبلاگ را می نویسیم !

  بنده را نام خویشتن نبود
  هر چه ما را لقب دهند آنیم !

  "حضرت سخن-سعدی-"

  ------------------------

  آنچـہ بر ما مے گذرد را در این وبگاه ببینید...
  .:.:راستے صفحـہ هاے قبل رو هم چڪ ڪنیــــــــــد :.:.

  ------------------------

  در گوشہ ای از تخت،مچالـہ
  تنهایـے و اشعار معـــاصـر
  نیمــــا و فــروغ و بهــبهــانے
  هی گریہ بہ حالِ حالِ حاضِر !

  #صافحیان

  -------------------------
  صرفا برای احتیاط :
  استفادہ از اشعار و ترانـہ ها تنها باذكر منبع و اجازہ ے مولف آزاد است!

  ------------------------

  امیررضا صافحیان


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :